Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Posiedzenie Rady Powiatowej SLD w Zgorzelcu

dodano 2017-04-25 12:36 w kategorii: Ludzie

                                        P O R Z Ą D E K    P O S I E D Z E N I A

             Rady Powiatowej SLD w Zgorzelcu w dniu 10 maja 2017 roku

 

1. Powołanie Powiatowego Sztabu Wyborczego do wyborów samorządowych w roku 2018

 

2. Przeprowadzenie analizy wyborczej wyniku wyborów samorządowych do gmin i

     powiatów w roku 2014 , z uwzględnieniem problematyki zgłoszeń kandydatów oraz

     uzyskanych wyników

 

3. Określenie kierunków działania zmierzających do uzyskania jak najlepszego wyniku

    wyborczego

 

4.Sprawy organizacyjne

 

5. Dyskusja

 

6.Wolne wnioski

 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.