Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Posiedzenie zarządu

dodano 2017-06-19 21:06 w kategorii: Ludzie

                                        P O R Z Ą D E K    P O S I E D Z E N I A

 

             Zarządu Powiatowego SLD w Zgorzelcu w dniu 05.07.2017 r.

 

 

1. Przyjęcie zasad funkcjonowania Powiatowego Sztabu Wyborczego, w tym podziału

     zadań oraz wyboru kierowników Zespołów

 

2.Przedstawienie informacji przez Skarbnika Powiatowego w sprawie stopnia realizacji

  „  Ramowego Planu Przychodów i Wydatków Rady Powiatowej SLD na rok 2017”,

    w tym wniosków z analizy dokumentacji finansowej przekazanej przez Rady

    Miejskie/Gminne.

 

3. Sprawy organizacyjne

 

4. Dyskusja

 

5. Wolne wnioskiKomentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.